Kết quả xổ số Power 6/55

Power 6/55 » Power 6/55 02/04/2022

Sắp quay số : 00:00:00

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

64.691.708.250 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.931.600.450 đồng

Kỳ quay thưởng: #00705 - Thứ 7 ngày 02/04/2022

32 38 42 44 47 55 46

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 64.691.708.250
Jackpot 2 0 3.931.600.450
Giải nhất 4 40.000.000
Giải nhì 596 500.000
Giải ba 14.065 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 31/03/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

61.525.768.350 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.579.829.350 đồng

Kỳ quay thưởng: #00704 - Thứ 5 ngày 31/03/2022

05 24 34 39 42 49 16

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 61.525.768.350
Jackpot 2 0 3.579.829.350
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 651 500.000
Giải ba 14.505 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 29/03/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

58.908.623.700 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.289.035.500 đồng

Kỳ quay thưởng: #00703 - Thứ 3 ngày 29/03/2022

05 11 32 35 40 52 31

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 58.908.623.700
Jackpot 2 0 3.289.035.500
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 805 500.000
Giải ba 16.338 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 26/03/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

56.307.304.200 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.506.184.300 đồng

Kỳ quay thưởng: #00702 - Thứ 7 ngày 26/03/2022

01 06 16 30 34 55 29

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 56.307.304.200
Jackpot 2 1 3.506.184.300
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 647 500.000
Giải ba 13.940 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 24/03/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

53.906.255.400 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.239.401.100 đồng

Kỳ quay thưởng: #00701 - Thứ 5 ngày 24/03/2022

05 09 16 35 45 46 44

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 53.906.255.400
Jackpot 2 0 3.239.401.100
Giải nhất 10 40.000.000
Giải nhì 809 500.000
Giải ba 16.337 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 22/03/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

51.751.645.500 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.778.769.900 đồng

Kỳ quay thưởng: #00700 - Thứ 3 ngày 22/03/2022

01 14 18 28 47 49 22

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 51.751.645.500
Jackpot 2 1 3.778.769.900
Giải nhất 15 40.000.000
Giải nhì 654 500.000
Giải ba 14.047 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 19/03/2022

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

49.301.038.650 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.506.480.250 đồng

Kỳ quay thưởng: #00699 - Thứ 7 ngày 19/03/2022

08 20 24 37 51 55 27

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 49.301.038.650
Jackpot 2 0 3.506.480.250
Giải nhất 12 40.000.000
Giải nhì 614 500.000
Giải ba 13.112 50.000

XEM THÊM POWER 6/55 (7 Kỳ)

Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55 Mở rộng