Kết quả xổ số Power 6/55

Power 6/55 » Power 6/55 23/11/2023

Sắp quay số : 00:00:00

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

40.785.765.150 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.399.744.100 đồng

Kỳ quay thưởng: #00961 - Thứ 5 ngày 23/11/2023

04 06 26 33 52 55 15

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40.785.765.150
Jackpot 2 0 3.399.744.100
Giải nhất 5 40.000.000
Giải nhì 413 500.000
Giải ba 9819 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 21/11/2023

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

38.984.117.250 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.199.561.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #00960 - Thứ 3 ngày 21/11/2023

03 07 16 37 39 51 09

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38.984.117.250
Jackpot 2 0 3.199.561.000
Giải nhất 8 40.000.000
Giải nhì 608 500.000
Giải ba 12852 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 18/11/2023

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

đồng

Kỳ quay thưởng: #00959 - Thứ 7 ngày 18/11/2023

01 07 10 14 28 29 02

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba

Power 6/55 » Power 6/55 16/11/2023

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

35.952.406.950 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.225.328.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #00958 - Thứ 5 ngày 16/11/2023

03 05 10 18 44 49 28

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35.952.406.950
Jackpot 2 1 4.225.328.000
Giải nhất 3 40.000.000
Giải nhì 461 500.000
Giải ba 10564 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 14/11/2023

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

34.196.392.650 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.030.215.300 đồng

Kỳ quay thưởng: #00957 - Thứ 3 ngày 14/11/2023

04 09 12 15 22 38 40

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 34.196.392.650
Jackpot 2 0 4.030.215.300
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 754 500.000
Giải ba 13994 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 11/11/2023

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

32.810.830.500 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.876.263.950 đồng

Kỳ quay thưởng: #00956 - Thứ 7 ngày 11/11/2023

02 03 04 19 41 42 23

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 32.810.830.500
Jackpot 2 0 3.876.263.950
Giải nhất 13 40.000.000
Giải nhì 461 500.000
Giải ba 10208 50.000

Power 6/55 » Power 6/55 09/11/2023

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

31.420.540.650 đồng

Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.721.787.300 đồng

Kỳ quay thưởng: #00955 - Thứ 5 ngày 09/11/2023

08 17 24 34 39 48 44

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31.420.540.650
Jackpot 2 0 3.721.787.300
Giải nhất 7 40.000.000
Giải nhì 429 500.000
Giải ba 9408 50.000

XEM THÊM POWER 6/55 (7 Kỳ)

Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55Kết quả xổ số Power 6/55 Mở rộng