Kết quả xổ số Mega 6/45

Mega 6/45 » Mega 6/45 19/11/2023

Sắp quay số : 00:00:00

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

đồng

Kỳ quay thưởng: #001123 - Chủ nhật ngày 19/11/2023

01 03 19 20 26 34

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba

Mega 6/45 » Mega 6/45 17/11/2023

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

71.959.468.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #001122 - Thứ 6 ngày 17/11/2023

16 20 25 26 36 41

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 71.959.468.000
Giải nhất 31 10.000.000
Giải nhì 1791 300.000
Giải ba 33459 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 15/11/2023

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

64.531.119.500 đồng

Kỳ quay thưởng: #001121 - Thứ 4 ngày 15/11/2023

02 03 12 16 30 37

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 64.531.119.500
Giải nhất 36 10.000.000
Giải nhì 2145 300.000
Giải ba 36946 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 12/11/2023

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

57.741.013.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #001120 - Chủ nhật ngày 12/11/2023

02 04 10 15 27 31

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 57.741.013.000
Giải nhất 38 10.000.000
Giải nhì 1980 300.000
Giải ba 31624 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 10/11/2023

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

52.013.662.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #001119 - Thứ 6 ngày 10/11/2023

01 04 10 13 14 44

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 52.013.662.000
Giải nhất 32 10.000.000
Giải nhì 1691 300.000
Giải ba 28670 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 08/11/2023

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

46.370.024.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #001118 - Thứ 4 ngày 08/11/2023

07 20 23 27 31 33

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 46.370.024.000
Giải nhất 41 10.000.000
Giải nhì 1735 300.000
Giải ba 27071 30.000

Mega 6/45 » Mega 6/45 05/11/2023

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính

41.347.137.000 đồng

Kỳ quay thưởng: #001117 - Chủ nhật ngày 05/11/2023

01 13 16 18 23 25

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 41.347.137.000
Giải nhất 23 10.000.000
Giải nhì 1176 300.000
Giải ba 20837 30.000

XEM THÊM MEGA 6/45 (7 Kỳ)

Mở rộng